Vé số chính thức - Mua trực tuyến!

Vé xổ số kiến ​​thiết

Mua vé số trực tuyến của bạn. Chơi xổ số chính thức từ khắp nơi trên thế giới để giành giải độc đắc giàu nhất! - Tại đây bạn có thể mua vé số và nhận kết quả xổ số mới nhất. Chơi đơn giản, nhanh chóng và an toàn từ mọi nơi.

Spain - EuroMillions Superdraw

Ngày rút thăm:
07/06/2019 19:00 GMT
Vẽ kết quả:
1;4;16;20;34 + 2;5
Ngày bốc thăm tiếp theo:

Giải Jackpot tiếp theo:

https://www.thelotter.com/lottery-results/euromillions-superdraw/

Mua vé

Peru - Tinka

Ngày rút thăm:
05/12/2019 02:30 GMT
Vẽ kết quả:
3;10;29;31;33;44 + 32
Ngày bốc thăm tiếp theo:
09/12/2019 02:30 GMT
Giải Jackpot tiếp theo:
S / 3.5 Triệu
https://www.thelotter.com/lottery-tickets/peru-tinka/?tl_affid=10017

Mua vé

Poland - Mini Lotto

Ngày rút thăm:
05/12/2019 20:40 GMT
Vẽ kết quả:
14;16;26;30;31
Ngày bốc thăm tiếp theo:
06/12/2019 20:40 GMT
Giải Jackpot tiếp theo:
zL 400 K
https://www.thelotter.com/lottery-tickets/poland-mini-lotto/?tl_affid=10017

Mua vé

Australia - Superdraw Saturday Lotto

Ngày rút thăm:
02/11/2019 10:30 GMT
Vẽ kết quả:
1;2;10;12;21;42 + 13;40
Ngày bốc thăm tiếp theo:
28/12/2019 10:30 GMT
Giải Jackpot tiếp theo:
AU $ 30 Triệu
https://www.thelotter.com/lottery-tickets/australia-saturday-lotto-superdraw/?tl_affid=10017

Mua vé

Florida - Jackpot Triple Play

Ngày rút thăm:
04/12/2019 04:15 GMT
Vẽ kết quả:
5;15;18;19;31;32
Ngày bốc thăm tiếp theo:
07/12/2019 04:15 GMT
Giải Jackpot tiếp theo:
$ 800 K
https://www.thelotter.com/lottery-results/florida-jackpot-triple-play/

Mua vé

Brazil - Lotofacil

Ngày rút thăm:
04/12/2019 23:00 GMT
Vẽ kết quả:
1;3;5;6;9;10;11;14;15;16;17;18;19;20;23
Ngày bốc thăm tiếp theo:
06/12/2019 23:00 GMT
Giải Jackpot tiếp theo:
R $ 6.3 Triệu
https://www.thelotter.com/lottery-results/brazil-lotofacil/

Mua vé

Japan - Mini Loto

Ngày rút thăm:
03/12/2019 09:45 GMT
Vẽ kết quả:
2;19;25;26;31 + 22
Ngày bốc thăm tiếp theo:
10/12/2019 09:45 GMT
Giải Jackpot tiếp theo:
¥ Triệu triệu
https://www.thelotter.com/lottery-tickets/japan-mini-loto/?tl_affid=10017

Mua vé

Texas - Texas Two Step

Ngày rút thăm:
06/12/2019 04:12 GMT
Vẽ kết quả:
7;11;15;18 + 30
Ngày bốc thăm tiếp theo:
10/12/2019 04:12 GMT
Giải Jackpot tiếp theo:
$ 200 K
https://www.thelotter.com/lottery-tickets/texas-two-step/?tl_affid=10017

Mua vé

Mexico - Chispazo

Ngày rút thăm:
06/12/2019 03:15 GMT
Vẽ kết quả:
2;3;6;13;16
Ngày bốc thăm tiếp theo:
06/12/2019 21:00 GMT
Giải Jackpot tiếp theo:
MXN 150 K
https://www.thelotter.com/lottery-tickets/mexico-chispazo/?tl_affid=10017

Mua vé

Texas - Lotto Texas Extra

Ngày rút thăm:
05/12/2019 04:12 GMT
Vẽ kết quả:
3;8;24;30;32;41
Ngày bốc thăm tiếp theo:
08/12/2019 04:12 GMT
Giải Jackpot tiếp theo:
$ 11 triệu
https://www.thelotter.com/lottery-tickets/lotto-texas-extra/?tl_affid=10017

Mua vé

Texas - Lotto Texas

Ngày rút thăm:
05/12/2019 04:12 GMT
Vẽ kết quả:
3;8;24;30;32;41
Ngày bốc thăm tiếp theo:
08/12/2019 04:12 GMT
Giải Jackpot tiếp theo:
$ 11 triệu
https://www.thelotter.com/lottery-tickets/lotto-texas/?tl_affid=10017

Mua vé

Texas - Cash Five

Ngày rút thăm:
06/12/2019 04:12 GMT
Vẽ kết quả:
5;6;13;22;26
Ngày bốc thăm tiếp theo:
07/12/2019 04:12 GMT
Giải Jackpot tiếp theo:
$ 25 K
https://www.thelotter.com/lottery-tickets/texas-cash-five/?tl_affid=10017

Mua vé

France - Loto Special Draw

Ngày rút thăm:
13/09/2019 18:30 GMT
Vẽ kết quả:
9;10;22;28;32 + 6
Ngày bốc thăm tiếp theo:
13/12/2019 19:30 GMT
Giải Jackpot tiếp theo:
€ 13 Triệu
https://www.thelotter.com/lottery-tickets/france-loto-special-draw/?tl_affid=10017

Mua vé

Portugal - Totoloto

Ngày rút thăm:
04/12/2019 22:00 GMT
Vẽ kết quả:
17;31;35;39;42 + 13
Ngày bốc thăm tiếp theo:
07/12/2019 22:00 GMT
Giải Jackpot tiếp theo:
€ 7.9 Triệu
https://www.thelotter.com/lottery-tickets/portugal-totoloto/?tl_affid=10017

Mua vé

New Jersey - Pick 6 XTRA

Ngày rút thăm:
06/12/2019 00:58 GMT
Vẽ kết quả:
11;25;28;40;41;44
Ngày bốc thăm tiếp theo:
10/12/2019 00:58 GMT
Giải Jackpot tiếp theo:
$ 3.9 triệu
https://www.thelotter.com/lottery-results/new-jersey-pick-six/

Mua vé

South Africa - Daily Lotto

Ngày rút thăm:
05/12/2019 19:00 GMT
Vẽ kết quả:
1;16;21;33;36
Ngày bốc thăm tiếp theo:
06/12/2019 19:00 GMT
Giải Jackpot tiếp theo:
R 300 K
https://www.thelotter.com/lottery-tickets/south-africa-daily-lotto/?tl_affid=10017

Mua vé

Brazil - Dia de Sorte

Ngày rút thăm:
05/12/2019 23:00 GMT
Vẽ kết quả:
4;5;13;17;23;24;29 + 12
Ngày bốc thăm tiếp theo:
07/12/2019 23:00 GMT
Giải Jackpot tiếp theo:
R $ 600 K
https://www.thelotter.com/lottery-results/brazil-dia-de-sorte/

Mua vé

Latvia - Latloto 535

Ngày rút thăm:
04/12/2019 16:00 GMT
Vẽ kết quả:
12;16;18;21;26
Ngày bốc thăm tiếp theo:
07/12/2019 16:00 GMT
Giải Jackpot tiếp theo:
€ 131 K
https://www.thelotter.com/lottery-results/latvia-latloto-535/

Mua vé

Ukraine - Loto Maxima

Ngày rút thăm:
05/12/2019 20:50 GMT
Vẽ kết quả:
2;5;11;18;38
Ngày bốc thăm tiếp theo:
06/12/2019 20:50 GMT
Giải Jackpot tiếp theo:
₴ Triệu triệu
https://www.thelotter.com/lottery-tickets/loto-maxima/?tl_affid=10017

Mua vé

Italy - MillionDAY

Ngày rút thăm:
05/12/2019 18:00 GMT
Vẽ kết quả:
16;19;21;22;42
Ngày bốc thăm tiếp theo:
06/12/2019 18:00 GMT
Giải Jackpot tiếp theo:
€ 1 Triệu
https://www.thelotter.com/lottery-tickets/italy-millionday/?tl_affid=10017

Mua vé

U.S. - Lotto America

Ngày rút thăm:
05/12/2019 04:30 GMT
Vẽ kết quả:
34;38;45;47;51 + 10
Ngày bốc thăm tiếp theo:
08/12/2019 04:30 GMT
Giải Jackpot tiếp theo:
$ 5.7 triệu
https://www.thelotter.com/lottery-results/lotto-america/

Mua vé

New York - Take 5

Ngày rút thăm:
06/12/2019 04:00 GMT
Vẽ kết quả:
6;11;22;31;35
Ngày bốc thăm tiếp theo:
07/12/2019 04:00 GMT
Giải Jackpot tiếp theo:
$ 60 K
https://www.thelotter.com/lottery-tickets/new-york-take-5/?tl_affid=10017

Mua vé

Ireland - Daily Million

Ngày rút thăm:
05/12/2019 21:00 GMT
Vẽ kết quả:
4;6;17;18;28;36 + 38
Ngày bốc thăm tiếp theo:
06/12/2019 14:00 GMT
Giải Jackpot tiếp theo:
€ 1 Triệu
https://www.thelotter.com/lottery-results/ireland-daily-million/

Mua vé

Chile - Clasico Loto

Ngày rút thăm:
06/12/2019 00:00 GMT
Vẽ kết quả:
2;9;20;22;31;41 + 15
Ngày bốc thăm tiếp theo:
09/12/2019 00:00 GMT
Giải Jackpot tiếp theo:
CLP 330 Triệu
https://www.thelotter.com/lottery-tickets/chile-clasico-loto/?tl_affid=10017

Mua vé

Japan - Loto 7

Ngày rút thăm:
06/12/2019 09:45 GMT
Vẽ kết quả:
Coming Soon
Ngày bốc thăm tiếp theo:
13/12/2019 09:45 GMT
Giải Jackpot tiếp theo:
Chưa xuất bản
https://www.thelotter.com/lottery-tickets/japan-loto-7/?tl_affid=10017

Mua vé

Mexico - Melate

Ngày rút thăm:
05/12/2019 03:15 GMT
Vẽ kết quả:
10;21;25;29;43;52 + 30
Ngày bốc thăm tiếp theo:
09/12/2019 03:15 GMT
Giải Jackpot tiếp theo:
MXN 41 Triệu
https://www.thelotter.com/lottery-tickets/mexico-melate/?tl_affid=10017

Mua vé

Greece - Joker

Ngày rút thăm:
05/12/2019 20:00 GMT
Vẽ kết quả:
4;8;15;19;26 + 17
Ngày bốc thăm tiếp theo:
08/12/2019 20:00 GMT
Giải Jackpot tiếp theo:
€ 1.3 Triệu
https://www.thelotter.com/lottery-results/greece-joker/

Mua vé

Colombia - Baloto

Ngày rút thăm:
05/12/2019 04:00 GMT
Vẽ kết quả:
10;15;16;29;39 + 16
Ngày bốc thăm tiếp theo:
08/12/2019 04:00 GMT
Giải Jackpot tiếp theo:
COP 16.5 tỷ
https://www.thelotter.com/lottery-tickets/colombia-baloto/?tl_affid=10017

Mua vé

U.K. - Lotto HotPicks

Ngày rút thăm:
04/12/2019 19:30 GMT
Vẽ kết quả:
9;13;21;25;28;31
Ngày bốc thăm tiếp theo:
07/12/2019 19:30 GMT
Giải Jackpot tiếp theo:
£ 350 K
https://www.thelotter.com/lottery-results/uk-lotto-hotpicks/

Mua vé

Austria - EuroMillions

Ngày rút thăm:
03/12/2019 20:00 GMT
Vẽ kết quả:
18;31;32;38;48 + 4;12
Ngày bốc thăm tiếp theo:
06/12/2019 20:00 GMT
Giải Jackpot tiếp theo:
€ 17 Triệu
https://www.thelotter.com/lottery-tickets/austria-euromillions/?tl_affid=10017

Mua vé

Australia - Monday Lotto

Ngày rút thăm:
02/12/2019 10:30 GMT
Vẽ kết quả:
7;14;16;28;32;42 + 1;43
Ngày bốc thăm tiếp theo:
09/12/2019 10:30 GMT
Giải Jackpot tiếp theo:
AU $ 1 Triệu
https://www.thelotter.com/lottery-tickets/australia-monday-lotto/?tl_affid=10017

Mua vé

California - Fantasy 5

Ngày rút thăm:
06/12/2019 02:30 GMT
Vẽ kết quả:
6;21;23;24;37
Ngày bốc thăm tiếp theo:
07/12/2019 02:30 GMT
Giải Jackpot tiếp theo:
$ 176 K
https://www.thelotter.com/lottery-results/california-fantasy-5/

Mua vé

France - EuroMillions and My Million Raffle

Ngày rút thăm:
03/12/2019 19:45 GMT
Vẽ kết quả:
18;31;32;38;48 + 4;12
Ngày bốc thăm tiếp theo:
06/12/2019 19:45 GMT
Giải Jackpot tiếp theo:
€ 17 Triệu
https://www.thelotter.com/lottery-results/euromillions-my-million/

Mua vé

Italy - Lotto

Ngày rút thăm:
05/12/2019 19:00 GMT
Vẽ kết quả:
10;20;26;61;82
Ngày bốc thăm tiếp theo:
07/12/2019 19:00 GMT
Giải Jackpot tiếp theo:
€ 2.8 Triệu
https://www.thelotter.com/lottery-tickets/italy-lotto/?tl_affid=10017

Mua vé

Canada - Western 6/49

Ngày rút thăm:
05/12/2019 04:00 GMT
Vẽ kết quả:
13;15;22;24;29;44 + 35
Ngày bốc thăm tiếp theo:
08/12/2019 04:00 GMT
Giải Jackpot tiếp theo:
C $ 2 Triệu
https://www.thelotter.com/lottery-results/canada-western-649/

Mua vé

New Jersey - Cash 5

Ngày rút thăm:
06/12/2019 00:57 GMT
Vẽ kết quả:
1;5;12;17;21
Ngày bốc thăm tiếp theo:
07/12/2019 00:57 GMT
Giải Jackpot tiếp theo:
$ 75 K
https://www.thelotter.com/lottery-results/jersey-cash-5/

Mua vé

Ukraine - Super Loto

Ngày rút thăm:
04/12/2019 20:50 GMT
Vẽ kết quả:
2;8;31;32;44;46
Ngày bốc thăm tiếp theo:
07/12/2019 20:50 GMT
Giải Jackpot tiếp theo:
₴ Triệu triệu
https://www.thelotter.com/lottery-tickets/ukraine-super-loto/?tl_affid=10017

Mua vé

Ukraine - Megalot

Ngày rút thăm:
04/12/2019 18:50 GMT
Vẽ kết quả:
5;14;20;37;39;41 + 3
Ngày bốc thăm tiếp theo:
07/12/2019 18:50 GMT
Giải Jackpot tiếp theo:
₴ Triệu triệu
https://www.thelotter.com/lottery-tickets/ukraine-megalot/?tl_affid=10017

Mua vé

Hungary - Otoslotto

Ngày rút thăm:
30/11/2019 17:30 GMT
Vẽ kết quả:
9;15;29;49;83
Ngày bốc thăm tiếp theo:
07/12/2019 17:30 GMT
Giải Jackpot tiếp theo:
Ft 2.7 tỷ
https://www.thelotter.com/lottery-tickets/hungary-otoslotto/?tl_affid=10017

Mua vé

Ontario - Ontario 49

Ngày rút thăm:
05/12/2019 03:30 GMT
Vẽ kết quả:
4;20;21;37;38;46 + 43
Ngày bốc thăm tiếp theo:
08/12/2019 03:30 GMT
Giải Jackpot tiếp theo:
C $ 2 Triệu
https://www.thelotter.com/lottery-tickets/ontario-ontario-49/?tl_affid=10017

Mua vé

New York - Cash4Life

Ngày rút thăm:
06/12/2019 02:00 GMT
Vẽ kết quả:
3;15;42;45;50 + 3
Ngày bốc thăm tiếp theo:
07/12/2019 02:00 GMT
Giải Jackpot tiếp theo:
$ 7 triệu
https://www.thelotter.com/lottery-tickets/cash4life/?tl_affid=10017

Mua vé

Hungary - Hatoslotto

Ngày rút thăm:
01/12/2019 14:50 GMT
Vẽ kết quả:
10;14;18;30;33;41
Ngày bốc thăm tiếp theo:
08/12/2019 14:50 GMT
Giải Jackpot tiếp theo:
Ft 2 tỷ
https://www.thelotter.com/lottery-tickets/hungary-hatoslotto/?tl_affid=10017

Mua vé

Russia - Gosloto 6/45

Ngày rút thăm:
06/12/2019 08:00 GMT
Vẽ kết quả:
4;6;18;19;24;28
Ngày bốc thăm tiếp theo:
06/12/2019 20:00 GMT
Giải Jackpot tiếp theo:
Chưa xuất bản
https://www.thelotter.com/lottery-results/russia-gosloto-645/

Mua vé

Ontario - Lottario

Ngày rút thăm:
01/12/2019 02:00 GMT
Vẽ kết quả:
3;31;35;38;41;45 + 7
Ngày bốc thăm tiếp theo:
08/12/2019 02:00 GMT
Giải Jackpot tiếp theo:
C $ 1.5 Triệu
https://www.thelotter.com/lottery-results/ontario-lottario/

Mua vé

Europe - EuroJackpot

Ngày rút thăm:
29/11/2019 20:00 GMT
Vẽ kết quả:
2;3;30;31;45 + 6;8
Ngày bốc thăm tiếp theo:
06/12/2019 20:00 GMT
Giải Jackpot tiếp theo:
€ 23 Triệu
https://www.thelotter.com/lottery-tickets/eurojackpot/?tl_affid=10017

Mua vé

Brazil - Quina

Ngày rút thăm:
05/12/2019 23:00 GMT
Vẽ kết quả:
1;5;34;48;69
Ngày bốc thăm tiếp theo:
06/12/2019 23:00 GMT
Giải Jackpot tiếp theo:
R $ 4.5 Triệu
https://www.thelotter.com/lottery-results/brazil-quina/

Mua vé

U.K. - EuroMillions and UK Millionaire Maker

Ngày rút thăm:
03/12/2019 19:45 GMT
Vẽ kết quả:
18;31;32;38;48 + 4;12
Ngày bốc thăm tiếp theo:
06/12/2019 19:45 GMT
Giải Jackpot tiếp theo:
Triệu bảng
https://www.thelotter.com/lottery-results/euromillions-uk/

Mua vé

Mexico - Melate Retro

Ngày rút thăm:
04/12/2019 03:15 GMT
Vẽ kết quả:
1;4;11;12;27;36 + 24
Ngày bốc thăm tiếp theo:
08/12/2019 03:15 GMT
Giải Jackpot tiếp theo:
MXN 20.8 Triệu
https://www.thelotter.com/lottery-tickets/mexico-melate-retro/?tl_affid=10017

Mua vé

Romania - Lotto 6/49

Ngày rút thăm:
05/12/2019 16:00 GMT
Vẽ kết quả:
22;28;33;36;37;43
Ngày bốc thăm tiếp theo:
08/12/2019 16:00 GMT
Giải Jackpot tiếp theo:
lei 20.9 Triệu
https://www.thelotter.com/lottery-tickets/romania-lotto-649/?tl_affid=10017

Mua vé

Brazil - Dupla Sena

Ngày rút thăm:
05/12/2019 23:00 GMT
Vẽ kết quả:
1;4;8;21;26;27
Ngày bốc thăm tiếp theo:
07/12/2019 23:00 GMT
Giải Jackpot tiếp theo:
R $ 2 Triệu
https://www.thelotter.com/lottery-results/brazil-dupla-sena/

Mua vé

Italy - SuperStar

Ngày rút thăm:
05/12/2019 19:00 GMT
Vẽ kết quả:
16; 25; 52; 59; 64; 74 + 74 + 37
Ngày bốc thăm tiếp theo:
07/12/2019 19:00 GMT
Giải Jackpot tiếp theo:
€ 44.5 Triệu
https://www.thelotter.com/lottery-tickets/italy-superstar/?tl_affid=10017

Mua vé

Israel - Double Lotto

Ngày rút thăm:
05/12/2019 20:55 GMT
Vẽ kết quả:
8;9;10;17;30;34 + 4
Ngày bốc thăm tiếp theo:
07/12/2019 20:55 GMT
Giải Jackpot tiếp theo:
ILS Million 70 Triệu
https://www.thelotter.com/lottery-results/israel-double-lotto/

Mua vé

Spain - BonoLoto

Ngày rút thăm:
05/12/2019 20:30 GMT
Vẽ kết quả:
5;7;9;11;21;27 + 26
Ngày bốc thăm tiếp theo:
06/12/2019 20:30 GMT
Giải Jackpot tiếp theo:
€ 400 K
https://www.thelotter.com/lottery-tickets/spain-bonoloto/?tl_affid=10017

Mua vé

Greece - Lotto

Ngày rút thăm:
04/12/2019 20:00 GMT
Vẽ kết quả:
14;23;24;25;29;49 + 5
Ngày bốc thăm tiếp theo:
07/12/2019 20:00 GMT
Giải Jackpot tiếp theo:
€ 950 K
https://www.thelotter.com/lottery-results/greece-lotto/

Mua vé

Turkey - Super Lotto 6/54

Ngày rút thăm:
05/12/2019 17:55 GMT
Vẽ kết quả:
20;26;27;32;35;53
Ngày bốc thăm tiếp theo:
12/12/2019 17:55 GMT
Giải Jackpot tiếp theo:
TRY 22.6 Triệu
https://www.thelotter.com/lottery-results/turkey-super-lotto-654/

Mua vé

Turkey - Lotto 6/49

Ngày rút thăm:
04/12/2019 18:00 GMT
Vẽ kết quả:
4;5;9;19;32;39
Ngày bốc thăm tiếp theo:
07/12/2019 18:00 GMT
Giải Jackpot tiếp theo:
TRY 2.5 Triệu
https://www.thelotter.com/lottery-results/turkey-lotto-649/

Mua vé

Vermont - Megabucks Plus

Ngày rút thăm:
05/12/2019 00:59 GMT
Vẽ kết quả:
1;6;18;23;38 + 1
Ngày bốc thăm tiếp theo:
08/12/2019 00:59 GMT
Giải Jackpot tiếp theo:
$ 3.4 triệu
https://www.thelotter.com/lottery-results/vermont-megabucks-plus/

Mua vé

Australia - Wednesday Lotto

Ngày rút thăm:
04/12/2019 10:30 GMT
Vẽ kết quả:
2;12;16;35;38;40 + 24;29
Ngày bốc thăm tiếp theo:
11/12/2019 10:30 GMT
Giải Jackpot tiếp theo:
AU $ 1 Triệu
https://www.thelotter.com/lottery-tickets/australia-wednesday-lotto/?tl_affid=10017

Mua vé

U.K. - Thunderball

Ngày rút thăm:
04/12/2019 20:00 GMT
Vẽ kết quả:
17;18;27;34;39 + 2
Ngày bốc thăm tiếp theo:
06/12/2019 20:00 GMT
Giải Jackpot tiếp theo:
£ 500 K
https://www.thelotter.com/lottery-results/uk-thunderball/

Mua vé

Poland - Lotto

Ngày rút thăm:
05/12/2019 20:40 GMT
Vẽ kết quả:
7;10;12;13;25;26
Ngày bốc thăm tiếp theo:
07/12/2019 20:40 GMT
Giải Jackpot tiếp theo:
ZL 2 Triệu
https://www.thelotter.com/lottery-tickets/poland-lotto/?tl_affid=10017

Mua vé

Arizona - The Pick

Ngày rút thăm:
05/12/2019 05:29 GMT
Vẽ kết quả:
2;7;9;17;26;27
Ngày bốc thăm tiếp theo:
08/12/2019 05:29 GMT
Giải Jackpot tiếp theo:
$ 2.4 triệu
https://www.thelotter.com/lottery-results/arizona-the-pick/

Mua vé

France - Loto

Ngày rút thăm:
04/12/2019 19:35 GMT
Vẽ kết quả:
8;26;30;35;40 + 2
Ngày bốc thăm tiếp theo:
07/12/2019 19:35 GMT
Giải Jackpot tiếp theo:
€ 5 Triệu
https://www.thelotter.com/lottery-tickets/france-loto/?tl_affid=10017

Mua vé

Japan - Loto 6

Ngày rút thăm:
05/12/2019 09:45 GMT
Vẽ kết quả:
2;5;6;20;33;38 + 22
Ngày bốc thăm tiếp theo:
09/12/2019 09:45 GMT
Giải Jackpot tiếp theo:
¥ Triệu triệu
https://www.thelotter.com/lottery-tickets/japan-loto-6/?tl_affid=10017

Mua vé

New Zealand - Powerball

Ngày rút thăm:
04/12/2019 07:20 GMT
Vẽ kết quả:
1; 8; 15; 16; 22; 30 + 8 + 19
Ngày bốc thăm tiếp theo:
07/12/2019 07:00 GMT
Giải Jackpot tiếp theo:
Triệu đô đô la New Zealand
https://www.thelotter.com/lottery-tickets/new-zealand-powerball/?tl_affid=10017

Mua vé

Canada - Lotto Max

Ngày rút thăm:
04/12/2019 02:30 GMT
Vẽ kết quả:
2;10;20;30;32;35;50 + 21
Ngày bốc thăm tiếp theo:
07/12/2019 02:30 GMT
Giải Jackpot tiếp theo:
C $ 21 Triệu
https://www.thelotter.com/lottery-results/canada-lotto-max/

Mua vé

Spain - El Gordo

Ngày rút thăm:
01/12/2019 20:30 GMT
Vẽ kết quả:
9;21;30;41;53 + 8
Ngày bốc thăm tiếp theo:
08/12/2019 20:30 GMT
Giải Jackpot tiếp theo:
€ 10.3 Triệu
https://www.thelotter.com/lottery-tickets/spain-el-gordo/?tl_affid=10017

Mua vé

South Africa - Powerball

Ngày rút thăm:
03/12/2019 19:00 GMT
Vẽ kết quả:
5;6;15;23;45 + 6
Ngày bốc thăm tiếp theo:
06/12/2019 19:00 GMT
Giải Jackpot tiếp theo:
R 13 Triệu
https://www.thelotter.com/lottery-tickets/south-africa-powerball/?tl_affid=10017

Mua vé

U.S. - Mega Millions

Ngày rút thăm:
04/12/2019 04:00 GMT
Vẽ kết quả:
23;43;60;63;69 + 19
Ngày bốc thăm tiếp theo:
07/12/2019 04:00 GMT
Giải Jackpot tiếp theo:
$ 285 triệu
https://www.thelotter.com/lottery-tickets/usa-megamillions/?tl_affid=10017

Mua vé

Wisconsin - Megabucks

Ngày rút thăm:
05/12/2019 04:00 GMT
Vẽ kết quả:
3;19;30;33;43;48
Ngày bốc thăm tiếp theo:
08/12/2019 04:00 GMT
Giải Jackpot tiếp theo:
$ 6.7 triệu
https://www.thelotter.com/lottery-results/wisconsin-megabucks/

Mua vé

Sweden - Lotto

Ngày rút thăm:
04/12/2019 17:20 GMT
Vẽ kết quả:
5;9;10;11;17;29;30 + 7;14;24;25
Ngày bốc thăm tiếp theo:
07/12/2019 19:00 GMT
Giải Jackpot tiếp theo:
triệu tập
https://www.thelotter.com/lottery-results/sweden-lotto/

Mua vé

Missouri - Lotto

Ngày rút thăm:
05/12/2019 02:59 GMT
Vẽ kết quả:
10;14;17;29;34;35
Ngày bốc thăm tiếp theo:
08/12/2019 02:59 GMT
Giải Jackpot tiếp theo:
$ 1.4 triệu
https://www.thelotter.com/lottery-results/missouri-lotto/

Mua vé

South Africa - Lotto

Ngày rút thăm:
04/12/2019 19:00 GMT
Vẽ kết quả:
3;14;25;39;48;51 + 28
Ngày bốc thăm tiếp theo:
07/12/2019 19:00 GMT
Giải Jackpot tiếp theo:
R 47 Triệu
https://www.thelotter.com/lottery-tickets/south-africa-lotto/?tl_affid=10017

Mua vé

Kansas - Super Kansas Cash

Ngày rút thăm:
05/12/2019 03:05 GMT
Vẽ kết quả:
4;7;14;18;23 + 24
Ngày bốc thăm tiếp theo:
08/12/2019 03:05 GMT
Giải Jackpot tiếp theo:
$ 150 K
https://www.thelotter.com/lottery-results/kansas-super-kansas-cash/

Mua vé

Israel - Lotto

Ngày rút thăm:
05/12/2019 20:55 GMT
Vẽ kết quả:
8;9;10;17;30;34 + 4
Ngày bốc thăm tiếp theo:
07/12/2019 20:55 GMT
Giải Jackpot tiếp theo:
ILS Million 35 Triệu
https://www.thelotter.com/lottery-results/israel-new-lotto/

Mua vé

Massachusetts - Megabucks

Ngày rút thăm:
05/12/2019 04:20 GMT
Vẽ kết quả:
5;11;12;29;34;45
Ngày bốc thăm tiếp theo:
08/12/2019 04:20 GMT
Giải Jackpot tiếp theo:
$ 7.4 triệu
https://www.thelotter.com/lottery-results/massachusetts-megabucks/

Mua vé

Canada - BC 49

Ngày rút thăm:
05/12/2019 02:30 GMT
Vẽ kết quả:
13;15;35;45;48;49 + 41
Ngày bốc thăm tiếp theo:
08/12/2019 02:30 GMT
Giải Jackpot tiếp theo:
C $ 2 Triệu
https://www.thelotter.com/lottery-results/canada-bc-49/

Mua vé

Spain - EuroMillions

Ngày rút thăm:
03/12/2019 20:00 GMT
Vẽ kết quả:
18;31;32;38;48 + 4;12
Ngày bốc thăm tiếp theo:
06/12/2019 20:00 GMT
Giải Jackpot tiếp theo:
€ 17 Triệu
https://www.thelotter.com/lottery-tickets/euromillions/?tl_affid=10017

Mua vé

Michigan - Classic Lotto 47

Ngày rút thăm:
05/12/2019 00:29 GMT
Vẽ kết quả:
10;27;35;40;42;43
Ngày bốc thăm tiếp theo:
08/12/2019 00:29 GMT
Giải Jackpot tiếp theo:
$ 1.2 triệu
https://www.thelotter.com/lottery-results/michigan-classic-lotto-47/

Mua vé

Indiana - Hoosier Lotto

Ngày rút thăm:
05/12/2019 03:30 GMT
Vẽ kết quả:
9;12;13;19;31;38
Ngày bốc thăm tiếp theo:
08/12/2019 03:30 GMT
Giải Jackpot tiếp theo:
$ 4.3 triệu
https://www.thelotter.com/lottery-results/indiana-hoosier-lotto/

Mua vé

Australia - Oz Lotto

Ngày rút thăm:
03/12/2019 10:30 GMT
Vẽ kết quả:
11;26;28;30;37;42;45 + 1;35
Ngày bốc thăm tiếp theo:
10/12/2019 10:30 GMT
Giải Jackpot tiếp theo:
AU $ 10 Triệu
https://www.thelotter.com/lottery-tickets/australia-oz-lotto/?tl_affid=10017

Mua vé

Washington - Lotto

Ngày rút thăm:
05/12/2019 04:00 GMT
Vẽ kết quả:
2;14;16;23;32;34
Ngày bốc thăm tiếp theo:
08/12/2019 04:00 GMT
Giải Jackpot tiếp theo:
$ 1.5 triệu
https://www.thelotter.com/lottery-results/washington-lotto/

Mua vé

Brazil - Mega Sena

Ngày rút thăm:
04/12/2019 23:00 GMT
Vẽ kết quả:
5;7;10;32;46;60
Ngày bốc thăm tiếp theo:
07/12/2019 23:00 GMT
Giải Jackpot tiếp theo:
R $ 3 Triệu
https://www.thelotter.com/lottery-results/brazil-mega-sena/

Mua vé

New York - Lotto

Ngày rút thăm:
05/12/2019 04:00 GMT
Vẽ kết quả:
3;4;10;16;27;44 + 39
Ngày bốc thăm tiếp theo:
08/12/2019 04:00 GMT
Giải Jackpot tiếp theo:
$ 2.2 triệu
https://www.thelotter.com/lottery-tickets/new-york-lotto/?tl_affid=10017

Mua vé

Louisiana - Lotto

Ngày rút thăm:
05/12/2019 03:30 GMT
Vẽ kết quả:
10;17;20;22;23;24
Ngày bốc thăm tiếp theo:
08/12/2019 03:30 GMT
Giải Jackpot tiếp theo:
$ 250 K
https://www.thelotter.com/lottery-results/louisiana-lotto/

Mua vé

Illinois - Lotto

Ngày rút thăm:
06/12/2019 03:15 GMT
Vẽ kết quả:
4;5;14;23;34;43
Ngày bốc thăm tiếp theo:
08/12/2019 03:15 GMT
Giải Jackpot tiếp theo:
$ 13.5 triệu
https://www.thelotter.com/lottery-results/illinois-lotto/

Mua vé

Ohio - Classic Lotto

Ngày rút thăm:
05/12/2019 00:05 GMT
Vẽ kết quả:
3;5;10;12;25;40
Ngày bốc thăm tiếp theo:
08/12/2019 00:05 GMT
Giải Jackpot tiếp theo:
$ 6.6 triệu
https://www.thelotter.com/lottery-results/ohio-classic-lotto/

Mua vé

U.S. - Powerball

Ngày rút thăm:
05/12/2019 04:00 GMT
Vẽ kết quả:
8;27;44;51;61 + 14
Ngày bốc thăm tiếp theo:
08/12/2019 04:00 GMT
Giải Jackpot tiếp theo:
$ 130 triệu
https://www.thelotter.com/lottery-tickets/usa-powerball/?tl_affid=10017

Mua vé

California - SuperLotto Plus

Ngày rút thăm:
05/12/2019 03:45 GMT
Vẽ kết quả:
1;14;21;28;39 + 13
Ngày bốc thăm tiếp theo:
08/12/2019 03:45 GMT
Giải Jackpot tiếp theo:
$ 9 triệu
https://www.thelotter.com/lottery-results/california-superlotto-plus/

Mua vé

Colorado - Lotto+

Ngày rút thăm:
26/09/2019 01:36 GMT
Vẽ kết quả:
8;10;34;36;38;39
Ngày bốc thăm tiếp theo:

Giải Jackpot tiếp theo:

https://www.thelotter.com/lottery-results/colorado-lotto/

Mua vé

Florida - Lotto

Ngày rút thăm:
05/12/2019 04:15 GMT
Vẽ kết quả:
9;10;22;25;39;43
Ngày bốc thăm tiếp theo:
08/12/2019 04:15 GMT
Giải Jackpot tiếp theo:
$ 2.5 triệu
https://www.thelotter.com/lottery-results/florida-lotto/

Mua vé

Finland - Lotto

Ngày rút thăm:
30/11/2019 20:00 GMT
Vẽ kết quả:
5;14;21;24;32;38;40 + 12
Ngày bốc thăm tiếp theo:
07/12/2019 20:00 GMT
Giải Jackpot tiếp theo:
€ 3.6 Triệu
https://www.thelotter.com/lottery-results/finland-lotto/

Mua vé

Belgium - Lotto

Ngày rút thăm:
04/12/2019 19:10 GMT
Vẽ kết quả:
18;25;27;34;41;42 + 30
Ngày bốc thăm tiếp theo:
07/12/2019 19:10 GMT
Giải Jackpot tiếp theo:
€ 4 Triệu
https://www.thelotter.com/lottery-results/belgium-lotto/

Mua vé

Canada - Lotto 649

Ngày rút thăm:
05/12/2019 03:30 GMT
Vẽ kết quả:
2;3;4;10;21;43 + 19
Ngày bốc thăm tiếp theo:
08/12/2019 03:30 GMT
Giải Jackpot tiếp theo:
C $ 5 Triệu
https://www.thelotter.com/lottery-tickets/canada-lotto-649/?tl_affid=10017

Mua vé

Canada - Quebec 49

Ngày rút thăm:
05/12/2019 02:30 GMT
Vẽ kết quả:
3;27;34;39;43;49 + 10
Ngày bốc thăm tiếp theo:
08/12/2019 02:30 GMT
Giải Jackpot tiếp theo:
C $ 2 Triệu
https://www.thelotter.com/lottery-results/canada-quebec-49/

Mua vé

Germany - Lotto

Ngày rút thăm:
04/12/2019 17:25 GMT
Vẽ kết quả:
12;13;35;45;46;48 + 2
Ngày bốc thăm tiếp theo:
07/12/2019 18:25 GMT
Giải Jackpot tiếp theo:
€ 11 Triệu
https://www.thelotter.com/lottery-tickets/germany-lotto/?tl_affid=10017

Mua vé

Spain - La Primitiva

Ngày rút thăm:
05/12/2019 20:30 GMT
Vẽ kết quả:
1; 17; 18; 40; 41; 43 + 7 + 21
Ngày bốc thăm tiếp theo:
07/12/2019 20:30 GMT
Giải Jackpot tiếp theo:
€ 6.4 Triệu
https://www.thelotter.com/lottery-tickets/spain-la-primitiva/?tl_affid=10017

Mua vé

Switzerland - Lotto

Ngày rút thăm:
04/12/2019 18:00 GMT
Vẽ kết quả:
1;5;16;21;29;36 + 4
Ngày bốc thăm tiếp theo:
07/12/2019 16:00 GMT
Giải Jackpot tiếp theo:
CHF 5 Triệu
https://www.thelotter.com/lottery-results/switzerland-lotto/

Mua vé

U.K. - Lotto

Ngày rút thăm:
04/12/2019 20:00 GMT
Vẽ kết quả:
9;13;21;25;28;31 + 1
Ngày bốc thăm tiếp theo:
07/12/2019 20:00 GMT
Giải Jackpot tiếp theo:
Triệu bảng
https://www.thelotter.com/lottery-results/uk-lotto/

Mua vé

Australia - Saturday Lotto

Ngày rút thăm:
30/11/2019 10:30 GMT
Vẽ kết quả:
10;16;20;22;30;38 + 14;42
Ngày bốc thăm tiếp theo:
07/12/2019 10:30 GMT
Giải Jackpot tiếp theo:
AU $ 4 Triệu
https://www.thelotter.com/lottery-tickets/australia-saturday-lotto/?tl_affid=10017

Mua vé

Italy - SuperEnalotto

Ngày rút thăm:
05/12/2019 19:00 GMT
Vẽ kết quả:
16;25;52;59;64;74 + 37
Ngày bốc thăm tiếp theo:
07/12/2019 19:00 GMT
Giải Jackpot tiếp theo:
€ 42.5 Triệu
https://www.thelotter.com/lottery-tickets/italy-superenalotto/?tl_affid=10017

Mua vé

Australia - Powerball Lotto

Ngày rút thăm:
05/12/2019 10:30 GMT
Vẽ kết quả:
14;19;20;27;29;30;32 + 6
Ngày bốc thăm tiếp theo:
12/12/2019 10:30 GMT
Giải Jackpot tiếp theo:
AU $ 12 Triệu
https://www.thelotter.com/lottery-tickets/australia-powerball-lotto/?tl_affid=10017

Mua vé

Ireland - Lotto

Ngày rút thăm:
04/12/2019 20:00 GMT
Vẽ kết quả:
14;16;26;27;32;36 + 17
Ngày bốc thăm tiếp theo:
07/12/2019 20:00 GMT
Giải Jackpot tiếp theo:
€ 7 Triệu
https://www.thelotter.com/lottery-tickets/ireland-lotto/?tl_affid=10017

Mua vé

Estonia - Vikinglotto

Ngày rút thăm:
04/12/2019 18:00 GMT
Vẽ kết quả:
13;20;24;25;28;47 + 4
Ngày bốc thăm tiếp theo:
11/12/2019 18:00 GMT
Giải Jackpot tiếp theo:
€ 18.1 Triệu
https://www.thelotter.com/lottery-results/vikinglotto/

Mua vé

Connecticut - Lotto!

Ngày rút thăm:
04/12/2019 03:40 GMT
Vẽ kết quả:
3;7;16;19;21;32
Ngày bốc thăm tiếp theo:
07/12/2019 03:40 GMT
Giải Jackpot tiếp theo:
$ 1.4 triệu
https://www.thelotter.com/lottery-results/connecticut-lotto/

Mua vé

Austria - Lotto

Ngày rút thăm:
04/12/2019 17:30 GMT
Vẽ kết quả:
2;7;9;32;36;43 + 31
Ngày bốc thăm tiếp theo:
08/12/2019 17:00 GMT
Giải Jackpot tiếp theo:
€ 2.5 Triệu
https://www.thelotter.com/lottery-tickets/austria-lotto/?tl_affid=10017

Mua vé

Hong Kong - Mark Six

Ngày rút thăm:
05/12/2019 13:15 GMT
Vẽ kết quả:
2;6;8;16;23;31 + 1
Ngày bốc thăm tiếp theo:
07/12/2019 13:15 GMT
Giải Jackpot tiếp theo:
Hàng triệu đô la Hồng Kông
https://www.thelotter.com/lottery-results/hong-kong-mark-six/

Mua vé

Not available in the United States

Some US States have declared online gambling illegal, others have not addressed the legality of online gambling and some States have regulated and legalized it.

We do not intend that anyone should use the links or the information contained on CasinoBonusCenter.com where such use is illegal, for that reason, visitors located in the United States will not be able to register on any gambling website through links provided by CasinoBonusCenter.com.

In any case, You accept sole responsibility for determining whether your use of the website is legal in the jurisdiction where you live.